نیروگاهی و انتقال

شركت نيرو سرمايه با بيش از 2 دهه فعاليت مستمر و موفق در حوزه صنعت برق و با شناخت كافي از نيروگاه هاي سطح كشور توانسته است در بسياري از مناقصات خريد و ساخت قطعات نيروگاهي اعم از نيروگاه بخار – سيكل تركيبي و گازي به صورت موفق عمل نمايد .

از عمده دلايل موفقيت شركت نيرو سرمايه در اين عرصه را مي توان به ارتباط مستقيم اين شركت با شركت ها و كارخانه هاي سازنده در سطح دنيا و عدم استفاده از واسطه نام برد.