پیام مدیریت

شركت نيروسرمايه با لطف و عنايت بي دريغ پروردگار بي همتا وتلاش خستگي ناپذير مديران و كاركنان و اعتماد و حمايت مستمر سهامداران توانسته است در جهت تحقق اهداف از پيش تعيين شده خود به موفقيت وتوفيقات ارزشمندي دست يابد، و به ياري خالق هستي بخش، همچون سالهاي گذشته بر عهد وپيماني كه بسته ايم، بردبار وپايداريم و ان شاالله بتوانيم با گامهائي استوارتر و چشم اندازي پرفروغ تر و با سربلندي اين مسئوليت خطير را به سرانجام رسانيم.

مديران شركت نيروسرمايه سعي و تلاش نموده اند با نگاهي كارشناسانه، هدفمند، دور انديشانه و واقع بينانه به مخاطرات وتحولات اقتصادي كشور و با هدف ارزش آفريني براي سهامداران، گزينه هاي مطمئن تري را انتخاب نمايند، كه در راستاي آن قادر باشند با اتخاذ سياستهاي راهبردي به اهداف تعيين شده دست يابند ومي توان اذعان داشت كه درحال حاضر با انجام فعاليت هاي متناسب با حجم سرمايه گذاري وهمچنين با ايجاد تنوع در بخشهاي مختلف، توانسته است به راندمان و سود آوري قابل توجهي برسد ونام خود را در بازار سرمايه فرابورس ايران با نام ((نيرو)) به ثبت برساند و از زمان درج نماد (سال 1390) علاوه بر رشد ارزش بازار و روند رو به رشد حجم معاملات از ارزش نقدشوندگي مطلوبي نيز برخوردار بوده است. بدون ترديد اين خود زمينه اي براي موفقيت هاي روزافزون خواهد بود كه به فضل و حول و قوه الهي در آينده اي نزديك تحقق مي يابد. ان شاالله تعالي.